Bestuivingsvergoeding 2020

> richtlijnen voor aantal bestuivingsvolken

voorbeeld voor een bestuivingsovereenkomst

Het advies voor de bestuivingsvergoedingen in 2020 luidt als volgt:

De commissie bestuiving van de NBV heeft besloten de adviesprijzen voor de verhuur van bijenvolken ten opzichte van 2019 enigszins te verhogen. 

Onderstaand de adviesprijzen voor 2020. Deze prijzen moeten worden beschouwd als vergoedingen, die door de imker als richtlijn kunnen worden gehanteerd.

  • voor plaatsen bij open teelten: € 77,50 per volk (was € 75,-) voor drie weken of minder, bij verlenging een toeslag van € 3,50 per dag.
  • voor plaatsing bij bedekte teelten is de vergoeding eveneens met € 2,50 verhoogd naar € 37,50 per volk per week.
  • genoemde vergoedingen zijn exclusief BTW.
  • voor bestuivingsobjecten, waarvoor in opdracht van de teler speciale volken worden aangehouden en ingezet, kunnen onderhands vergoedingen worden vastgesteld.
  • voor transport van de volken vanaf de bijenstal tot aan de teler kunnen kosten door de imker in rekening worden gebracht.
  • de imker kan een schriftelijke bestuivingsovereenkomst met de teler aangaan. Zie de link hierboven.