MijnNBV


De NBV heeft een geheel nieuw ledenplatform geïntroduceerd

 

Inloggen

De toegang tot de nieuwe Mijn NBV is in de week van 5 t/m 9 oktober 2020 gerealiseerd. 
Heeft u het bericht over het nieuwe account inrichten ontvangen en een wachtwoord ingesteld dan kunt u inloggen door op de oranje knop te klikken.

HIER INLOGGEN IN MIJNNBV

 

Heeft u geen melding voor een nieuw wachtwoord ontvangen of u kunt het niet vinden (kijk ook nog in de spambox) vraag dit dan (alsnog) aan via het contactformulier

 

Wat vind ik in MijnNBV?

Na inloggen heeft u toegang tot Mijn profiel: de eigen lidmaatschapsgegevens. U kunt de gegevens waar nodig aanpassen, bijvoorbeeld een nieuw mailadres invoeren waarop berichten van de NBV op ontvangen moeten worden. Kort samengevat:

  • Overzicht van de ledenraad
  • Jaarstukken
  • Bulletins van het bestuur,
  • Klachtenregeling, verzekeringen, vertrouwenspersoon
  • Ledenvoordeeltjes,
  • Aanvragen van onderscheidingen,
  • Uitslag van ledenonderzoek

  • Intranet voor afdelingen
    Voorzitter, secretaris en penningmeester van afdelingen hebben toegang tot het intranet waarin het overzicht staat van de aangesloten leden.

 

Wijzigingen melden

In MijnNBV kunt u zelf uw persoonlijke gegevens wijzigen, zoals uw mailadres, telefoonnummer en uiteraard ook uw woonadres.

Wilt u opzeggen of van afdeling veranderen dan is het daarvoor bestemde formulier beschikbaar.

 

Heeft u geen e-mail enof niet in staat in te loggen in MijnNBV maak dan gebruik van het formulier 'Gegevens veranderen'